Svetkovina Svih svetih i Dušni dan

U Vjerovanju koje molimo ispovijedamo “ vjerujem u svetu Crkvu katoličku “ i dodajemo “ općinstvo svetih”. Izraz općinstvo svetih označava duhovnu zajednicu svetih na nebu, duša u čistilištu i vjernika, članova Crkve na zemlji. Sveti na nebu tvore “ slavnu Crkvu “, zajednicu onih koji su postigli slavu, koji su u zajedništvu s Bogom. Duše u čistilištu sačinjavaju “...

...više